PIRKANMAAN   KALATALOUSKESKUS  
Valvontapalvelut  
Sääntömuutos  
Ympäristöluvat  
Kala- ja rapuistutukset  
Esittely  
Henkilökunta  
Vuosikokouspöytäkirja  
Hallitus  
Toimintakertomus  
Järjestöuutisia  
Linkit  
Palaute  

 OSAKASKUNTIEN   LUVANMYYNTIPISTEET  

 RAPUTALOUS  

 TAMPEREEN  
KALAMARKKINAT  


PIRKANMAAN  
KALAPAIKAT  


KALAPASSI  

KUHAMAA-PROJEKTI  

SAALISPÄIVÄKIRJA  

 PIRKANMAAN   KALATALOUSKESKUS   etusivulle  

 
  
PIRKANMAAN KALATALOUSKESKUS
SÄÄNTÖMUUTOS

Yhteisaluelain muutoksen vaikutus kalastuskuntatoimintaan


Kalaveden osakaskunnan sääntömuutos

Hämeen ELY-keskus on vahvistanut tähän saakka yhteisaluelain nojalla osakaskuntien säännöt, mutta  1.10.2011 tehtävät on siirtynyt Länsi-Suomen aluehallintovirastolle.  Pirkanmaan säännöt lähetetään osoitteeseen:  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto   Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Oikeusturvaryhmä Uimalankatu 1, PL 272, 33101 TAMPERE,  yhteyshenkilö: Päivi Eskola puh. 040 488 0612 fax. 03 389 1820, paivi.eskola@avi.fi

Sääntöjen osalta toivotaan, että osakaskunnat käyttäisivät yhteisesti laadittuja mallisääntöjä. Sääntöjen käsittely nopeutuu. Mallisäännöt ovat valmiit ja niitä saa maksua vastaan kalatalouskeskuksesta. Jäsenyhteisöille saavat säännöt edullisemmin kuin jäsenyhteisöön kuulumattomat.

Menettelyjärjestys sääntömuutoksessa on seuraava:
yhteisen vesialueen osakaskunnan hoitokunta (entinen johtokunta) valmistelee sääntömuutoksen vuosikokoukselle. Vuosikokous hyväksyy tai hylkää sääntömuutoksen.  Sääntöjen muuttamiseen tämän lakimuutoksen osalta riittää yhden vuosikokouksen käsittely.  Hyväksytyt säännöt toimitetaan paikalliselle kalatalousviranomaiselle joka käsittelee säännöt. Lisätietoja Hämeen T&E keskuksen ohjeistuksesta jäljempänä.

Kokouksen koolle kutsuminen
Kokous tulee nykyisen lain mukaan kutsua koolle kaksi viikkoa ennen paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä sekä ilmoittaa postitse tiedossa olevalla toisella paikkakunnalla asuvalle osakkaalle.

Osakaskunnan ei erikseen tarvitse lähteä penkomaan osoitteistoja. Mutta - jos osakaskunnalla on jo osakasluettelo, jossa on kaikkien osakkaiden yhteystiedot niin kutsu tulee lähettää kaikille "ulkopaikkakuntalaisille" eli niille jotka asuvat osakaskunnan toimialuekunnan ulkopuolella eli tarkista säännöistä toimialuekunta.

Jos osakaskunnan kokouksessa on runsaasti osakkaita ja kokouksen kutsuminen käy turhan kalliiksi kannattaa miettiä osakaskunnan kokouksen harventamista esim. joka toinen vuosi / joka kolmas vuosi / joka neljäs vuosi.  Tämä vaatii sääntömuutoksen.

Lisätietoa asiasta Kalatalouden Keskusliiton kotisivuilta osoitteesta: www.ahven.net. Asiasta on julkaistu kirja "Yhteisen vesialueen kalaveden osakaskunta" (Risto Vesa, Kari Kilpinen, Markku Myllylä, Matias Wallgren). Opaskirja (25 €) on tilattavissa joka Pirkanmaan kalatalouskeskukselta tai Kalatalouden Keskusliitolta.

Toimitsijaosakaskunta

Osakaskunnan toiminnan ollessa pienimuotoista väkeä on ollut vaikea saada mukaan toimintaan. Sääntömuutoksen yhteydessä tilannetta voidaan korjata. Vaihtoehtoja on kaksi. Ensimmäinen on osakaskuntien yhdistäminen. Yhdistäminen maksaa ja tarvitsee maamittaustoimiston toimenpiteet, jotta osakaskunnat voidaan yhdistää. Edullisempi vaihtoehto on muuttaa toiminta toimitsijapohjalle. Jätetään hoitokunnan (ent. johtokunnan) kokoukset ja toimitsija hoitaa osakaskunnan juoksevat asiat. Vuosikokoukset harvennetaan pidettäväksi esimerkiksi: joka toinen vuosi / joka kolmas vuosi / joka neljäs vuosi. Toimitsijaosakaskunta säästää näin hallinnollisissa kuluissa. Tässä yhteydessä täytyy teroittaa sitä että osakaskunnan kokous (osakkaiden kokous / vuosikokous) on se joka päättää toiminnan linjan - ei toimitsija.

Toimitsija on osakaskunnan "renki".  Toimitsijatehtävät voi hoitaa yksityinen henkilö tai tehtävät voi siirtää esimerkiksi kalatalouskeskukselle joka hoitaa toimitsijatehtävät. Toimitsijaosakaskunnalle on laadittuna omat mallisäännöt, jonka pohjalta sääntömuutos menee sujuvasti läpi. Lisätietoa Päivi Pyyvaara 0500-760953.

Kalatalouskeskus tekee sääntömuutoksen

Mikäli sääntömuutos tuntuu työläältä tarjoudumme Pirkanmaan kalatalouskeskuksessa tekemään sääntömuutoksen liittyvät toimenpiteet. Pirkanmaan kalatalouskeskus tarjoaa sääntöuudistuspakettia - joko perinteinen hoitokuntamalli tai toimitsijapohjainen malli. Kokonaispakettiin sisältää sääntöjen uusimisen (liitteenä kartta), kokouksissa käynti (hoitokunnan kokoukset (ent. johtokunta) ja vuosikokoukset ) ja uusien sääntöjen toimittamisen alan viranomaisille. Tarjolla on myös edullisempi vaihtoehto. Hinta on jäsenistölle edullinen verrattuna "ei jäsenyhteisöihin". Tilauksen voit tehdä puhelimitse Pyyvaaralle.

KOKONAISPAKETTI 1  - tilauslomake

Pakettiin sisältyy osakaskunnan sääntöjen uusinta kokonaisvaltaisesti. Toimihenkilömme seuraa koko muutosvaiheen. Kokonaispaketti sisältää seuraavat työvaiheet:

 • Neuvottelu osakaskunnan puheenjohtajan kanssa
 • Kartta osakaskunnan toimialueesta sääntöjen liitteeksi
 • Osallistuminen hoitokunnan kokoukseen (1) ja osakaskunnan vuosikokoukseen (1)
 • Uusien sääntöjen laadinta, allekirjoitukset sekä toimitukset osakaskunnalle, AVI keskukselle, maamittaustoimistolle, kalastuskunnalle
 • Osakaskunnan puheenjohtajan yhteystietojen toimittaminen osoitteineen AVI keskukselle, kalastusalueelle ja maamittaustoimistolle.

 • Hinta jäsenyhteisölle on 490 € ei jäsenten hinta 563 € (sis. ALV 24%).  Hintaan ei sisälly matkakulut, kiinteistörekisteriote, toimialuekartta, käräjäoikeuden lainvoimaistodistus eikä AVI-keskuksen perimä maksu sääntöjen hyväksymisestä.

  PAKETTI 2 - tilauslomake

  sisältää osakaskunnan sääntöjen uusinta - seuraavat työvaiheet:

 • Neuvottelu osakaskunnan puheenjohtajan kanssa
 • Kartta osakaskunnan toimialueesta sääntöjen liitteeksi
 • Uusien sääntöjen laadinta / oikeellisuustarkistus / puhtaaksikirjoitus
 • Uusien sääntöjen allekirjoitukset sekä toimitukset osakaskunnalle, AVI- keskukselle, maamittaustoimistolle, kalastuskunnalle
 • Osakaskunnan puheenjohtajatietojen toimittaminen osoitteineen AVI keskukselle, kalastusalueelle ja maamittaustoimistolle.
 •  
  Paketin hinta jäsenyhteisölle on 140 € ei jäsenten hinta 161 €  (sis. ALV 24 %).

  Hintaan ei sisälly matkakulut, kiinteistörekisteriote, toimialuekartta, käräjäoikeuden lainvoimaistodistus eikä AVI-keskuksen perimä maksu sääntöjen hyväksymisestä.

  SÄÄNNÖT JA KALASTUS SÄÄDÖKSET 3 -tilauslomake

  Mallisääntöpakettiin sisältyy neljät mallisäännöt sekä vihkonen "kalastussäädöksiä".  Paketin hinta on 50 € (sis. ALV 24%). Lähetyskulut lasketetaan erikseen.

  Oikeus hinnan muutoksiin pidätetään.

  Pirkanmaan kalatalouskeskus ry Viinikankatu 55 33800 TAMPERE Päivi Pyyvaara p. 0500-760953

   


    

   
  Pirkanmaan kalatalouskeskus ry Viinikankatu 55, 33800 TAMPERE e-mail: pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi