PIRKANMAAN   KALATALOUSKESKUS  
Valvontapalvelut  
Sääntömuutos  
Ympäristöluvat  
Kala- ja rapuistutukset  
Esittely  
Henkilökunta  
Vuosikokouspöytäkirja  
Hallitus  
Toimintakertomus  
Järjestöuutisia  
Linkit  
Palaute  

 OSAKASKUNTIEN   LUVANMYYNTIPISTEET  

 RAPUTALOUS  

 TAMPEREEN  
KALAMARKKINAT  


PIRKANMAAN  
KALAPAIKAT  


KALAPASSI  

KUHAMAA-PROJEKTI  

SAALISPÄIVÄKIRJA  

 PIRKANMAAN   KALATALOUSKESKUS   etusivulle  

 
  

Ympäristöluvat kuntoon

Vesistörakentaminen on lisääntynyt. Rannat on tiiviisti rakennettu.  Vesistöihin lasketaan kaapeleita ja putkia. Lausuntopyynnöt ja lupa-anomukset ovat arkipäivää osakaskuntien esimiehille. Osakaskuntien rooli vesialueen omistaja on erittäin tärkeä lupa-asioissa.

Tarjoamme asiantuntemusta, ammattitaitoisesti laadittu lausunto varmistaa osakaskunnan oikeuden vaikuttaa vesistössä tehtyihin toimenpiteisiin ja saada korvauksia mahdollisista haitoista ja käyttöoikeudesta toisen vesialueeseen. 

Laadimme lausuntoja mm. ruoppauksista, kaapeleiden ja putkien laskusta sekä muista vesistörakentamiseen liittyvistä hankkeista. Muut edunvalvontaan liittyvät lausunnot ja muistutukset sopimuksen mukaan tuntilaskutuksella.

EDUNVALVONTAESITE

 

 

Jäteveden siirtoviemäristä korvaus osakaskunnille

Vesilahden kunta, Hahkalan kalastuskunta, Säijän osakaskunta ja Pirkkalan kalastusalue ovat  allekirjoittaneet 17.11.2006 sopimuksen, jolla kunta maksaa korvauksia vesialueen omistajille rakentamastaan siirtoviemäristä.  Kunta sitoutuu maksamaan saamastaan pysyvästä käyttöoikeudesta johtolinjan vaatimaan käytävään kertakaikkisena korvauksena 3360 €.  Rakentamisesta kalataloudelle aiheutuvasta ennakoitavissa olevasta haitasta kunta maksaa 6640 €.

Jäteveden siirtoviemäri on noin 8 km pitkä ja kulkee järven pohjassa reilut kaksi kilometriä Kaakilanniemen ja Lumialan välissä.  Putki upotetaan osittain pohjan kaivettavaan kanaaliin.

Kunta haki lupaa jäteveden siirtoviemärin rakentamiseen Pyhäjärven Sakaselän, Kirkkolahden ja Toutosenselän alitse sekä töiden aloittamista ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi luvan töiden aloittamiseen.  Kalastusalue ja osakaskunnat eivät tyytyneet ympäristölupaviraston päätökseen ja valittivat asiasta.  Osapuolilla oli kuitenkin halu päästä sopimukseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  Koko lupaprosessi olisi kestänyt kauan.  Neuvottelut käytiin rakentavassa hengessä ja lopulta asiassa päästi yksimielisyyteen.  Sopimus allekirjoitettiin perjantaina 17.11.2006.

Tampereen kaupunki korvasi rakentamishaitat

Tampereen kaupunki rakensi Ratinan alueelle uutta asuntoaluetta.  Suunnitelmaan sisältyy myös rantarakentamista, mm. nykyistä venelaituria laajennettiin Ratinan Viinikanlahdessa.  Kalastusalue ja kaupunki sopivat keskenään rakentamishaittojen korvaamisesta. Asiaa ei  viety lupavirastoon.  Kaupunki maksoi 5000 € korvauksen rakentamisaikaisista haitoista.  Kalastusalue käytti varat kala- ja rapuistutuksiin rakennustöiden jälkeen.

Pinnasta pohjaan ulottuva puomi estää rakennuslietteen leviämisen vesistöön, kuvassa rakennustyömaa Tampereen Ratinassa.

 

 


  

Pirkanmaan kalatalouskeskus ry Viinikankatu 55, 33800 TAMPERE
 e-mail:
pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi